Spring navigation over

Som forandringspartner

Evondos stræber efter at være en ægte partner for sine kunder. Det kræver planlægning og forandringsledelse at integrere medicindispensere i den konventionelle hjemmeplejes arbejdsgange. Vi støtter kunden gennem hele denne proces.

En vellykket og gennemtænkt udrulning

Evondos har erfaring fra næsten 200 udrulningsprojekter. Vi ved, hvad det kræver at udrulle medicineringstjenesten, og hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at nå deres mål på de forskellige stadier i udrulningen. Vi stiller vores erfaring og ekspertise til kundens rådighed fra den indledende planlægning af udrulningen til den endelige måling af resultater.

De primære stadier i udrulningen:

 • Planlægning
  Vi samarbejder med kommunens projektleder for at udarbejde en serviceudviklingsplan, der definerer klare implementeringsmål og tidsplaner, de områder, hvor installationen skal finde sted, samt de personer der er ansvarlige for driften.
   
 • Deling af oplysninger
  Også i startfasen, hvor kommunen overvejer potentiel implementering af Evondos-tjenesten, arrangerer vi informationssessioner for plejepersonale og hjemmeplejeteams, hvor vi præsenterer de vigtigste principper, tilgang og virkninger af tjenesten.
   
 • Valg af klienter
  Vi hjælper kommunen med at foretage det første valg af borgere, når de implementerer tjenesten for første gang. Udvælgelsen af borgere er altid baseret på de definerede mål for serviceafdelingen, såsom reduktion i antallet af dispenseringer af medicin, forbedring af farmakoterapi eller en kombination af disse.
   
 • Uddannelse
  Vores grundlæggende træning på tidspunktet for serviceudbredelse inkluderer uddannelse af administratorer, der indtaster brugerne af tjenesten i kontrolsystemet. Disse administratorer træner derefter det øvrige plejepersonale, der i vid udstrækning er ansvarlige for at genfylde robotten og muligvis også sende meddelelser til klienten ved hjælp af en mobilapplikation.
   
 • Service-distribution
  God implementering kræver en systematisk tilgang og fast lederskab. Arbejdspraksis skal gennemgås og ændres for at få det maksimale udbytte af sundheds-teknologi. Kommunerne kan trække på vore erfaringer af mere end 150 vellykkede serviceinstallationer, og vi er fortsat tilgængelige for at støtte kunden i forskellige faser af implementeringsprocessen.
   

Formidling af korrekt information til alle berørte parter er altafgørende i forandringsprojekter. Vi samarbejder med kunderne om kommunikation til alle dem der bliver berørt af indføringen; medarbejdere i sundhedsorganisationer, ledelse, borgere, pårørende og andre interessenter, så som politikere, apoteker og læger. Når vi begynder at planlægge udrulningen, vil de få at vide hvordan Evondos-tjenesten kommer til at påvirke deres hverdag, arbejde og resultater. Sundhedspersonale, som skal anvende tjenesten, går i gang med oplæringen, så snart der er lavet en plan for udrulningen.

Som en hjælp til det daglige arbejde findes der et onlinebaseret læringsmiljø med døgnadgang, hvor sundhedspersonalet kan tage korte kurser om tjenesten og dens funktioner.

Hjælp med udvælgelse af borgere

Ligesom med al anden velfærdsteknologi skal der foretages en vurdering af, hvilke personer der egner sig til at anvende Evondos-tjenesten. Det kan virke svært og krævende at udvælge borgere, når man ikke har nogen erfaring med tjenesten, og i disse tilfælde stiller Evondos værktøjer og erfaring til denne proces til rådighed for kunden. Vi deltager ofte i den tidlige udvælgelsesproces, så kunden kan drage nytte af vores erfaringer. Data fra Resident Assessment Instrument (RAI) fremskaffet af sundhedsorganisationen er også nyttige i forbindelse med udvælgelse af borgere.

Vi har udarbejdet en tydelig og detaljeret udrulningsplan

Vi overvåger implementeringens succes ved hjælp af tydelige benchmarks (anvendte tjenestemoduler, doser taget fra medicindispenseren, fejlrapporter) og feedback fra hjemmeplejere og borgere (link: opsummering af feedback).

Tampere University of Technology har, som uafhængig tredjepart, foretaget en analyse af vores tjenestes effektivitet.

En filosofi om løbende forbedring

Evondos-tjenesten blev CE-mærket i 2014. Tjenesten har udviklet sig markant i årenes løb, og udviklingsarbejdet fortsætter stadig. De tekniske sider af tjenesten er blevet forbedret og betjeningssystemet forenklet. Vores udviklingsarbejde tager udgangspunkt i borgeren.

Fremtiden for Evondos' forsknings- og udviklingsarbejde inkluderer yderligere forbedringer af tjenesten samt af informationsstrømmen og betjeningen ved hjælp af integration med informationssystemer.

Uanset hvad leverer vi en robust, driftssikker og brugervenlig medicindispensertjeneste til vores kunder.

Kundeservice døgnet rundt

Evondos' kundeservice, som man kan kontakte via vores hotline på +45 53 89 86 83, svarer på spørgsmål fra sundhedspersonale på dansk– døgnet rundt, hele året.

Vores kundeservice afholder briefinger og oplæring for sundhedspersonale, tilbyder råd og tips og hjælper med at udvælge borgere på udrulningsstadiet. Kundeservice har også ansvaret for at registrere hjemmeplejere og borgeres tilbagemeldinger vedrørende tjenesten og er dybt involveret i det løbende arbejde med at forbedre Evondos-tjenesten.