Spring til indhold

Evondos® — en ideel kombination af software og hardware

En Automatiseret Medicinudleverings Robot og Service

Evondos® Servicen inkluderer medicinudleveringsrobotten, Administrationssystemet og andre serviceelementer, for eksempel support og træning. Det automatiserede medicindispenseringssystem (AMD) er designet til at imødekomme behovene hos modtagere af hjemmeplejeydelser, ældre samt andre borgere, og de professionelle plejeorganisationer, der betjener dem.

Evondos sikrer en høj standard for farmakoterapi, ved at vejlede borgerne i altid at tage den korrekte medicin, i den ordinerede dosis, på det rigtige tidspunkt. Den automatiserede medicinservice bruger færdigpakkede multi-dosis medicinposer leveret af et apotek.

Plejeorganisationen og plejepersonalet kan overvåge udviklingen i medicinudleveringen i realtid fra Administrationssystemet.

Evondos®E300, Evondos®Anna og Evondos®Administrationssystemet er alle CE-mærkede i henhold til det europæiske MDR-direktiv.

Fordele

  • Vejleder en person i at tage den korrekte dosis på det rigtige tidspunkt.
  • Giver sikrere medicinhåndtering.
  • Frigør sygeplejerskers og plejepersonalets tid til at assistere flere borgere med samme arbejdsstyrke.
  • Reducer antallet af fysisk medicinudleveringsbesøg.
  • Øger medarbejdertilfredsheden.
  • Sikrer høj medicinoverholdelse.
  • Øger patientsikkerhed.
  • Reducerer udgifter til transport og medicindistribution.
  • Sygeplejersker og plejepersonale har mere kontrol over deres primære arbejdsopgaver.

Medicinudleveringsrobotten er brugervenlig, med kun en stor knap, der skal trykkes på for at modtage medicinen. Robotten vejleder i at tage medicinen ved hjælp af lyd- og lyssignaler, med instruktioner, der både tales og vises som tekst på en displayskærm.

 

Se hvordan Tomelilla Kommune i Sverige benytter Evondos i videoen nedenfor:

 


Vil du høre mere?

Efterlad en kontaktanmodning ved hjælp af formularen.