Spring til indhold

Sådan arbejder vi

Som forandringspartner

Evondos stræber efter at være en ægte partner for vores kunder. Det kræver planlægning og forandringsledelse at integrere medicinrobotter i den konventionelle hjemmeplejes arbejdsgange. Vi støtter jer gennem hele denne proces og vi har positive erfaringer fra over 300 organisationer i Norden.

"Jeg kan varmt anbefale dem (andre kommuner) at tage skridtet. Forskellige kommuner har forskellige organisatoriske forudsætninger, men jeg er tilfreds med vores tilgang sammen med primærplejen. Så har de klassiske problemstillinger selvfølgelig stor betydning, såsom tydeliggjort information indenfor organisationen og værende åben for dialog."

Emil Forsberg, digitaliseringsleder indenfor socialområdet i Umeå Kommune, Sverige

En successfuld udrulning

For at få en succesfuld implementering identificeres og tilpasses primære stadier, så de passer til hver enkelte kunde. Siden den første implementering i 2017 har Evondos Group i dag uddelt titusinder af doser og haft over 500 vellykkede implementeringsprojekter.

Vi ved, hvad det kræver at udrulle medicineringsrobotter, og hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at opnå deres mål på de forskellige stadier i udrulningen. Vi har derfor udarbejdet en detaljeret udrulningsplan, og stiller vores erfaring og ekspertise til rådighed fra den indledende planlægning af udrulningen til den endelige måling af resultater.

De primære stadier identificerede i udrulningen for vores kunder er:

Vi samarbejder med kommunens projektleder for at udarbejde en serviceudviklingsplan, der definerer klare implementeringsmål og tidsplaner, de områder, hvor installationen skal finde sted, samt de personer der er ansvarlige for driften.
Også i startfasen, hvor kommunen overvejer potentiel implementering af Evondos-tjenesten, arrangerer vi informationssessioner for plejepersonale og hjemmeplejeteams, hvor vi præsenterer de vigtigste principper, tilgang og virkninger af tjenesten.

Ligesom med al anden velfærdsteknologi skal der foretages en vurdering af, hvilke personer der egner sig til at anvende Evondos. Det kan virke svært og krævende at udvælge borgere, når man ikke har nogen erfaring med tjenesten, og i disse tilfælde stiller Evondos værktøjer og erfaring til denne proces til rådighed.

Udvælgelsen af borgere er altid baseret på de definerede mål for serviceafdelingen, såsom reduktion i antallet af dispenseringer af medicin, forbedring af farmakoterapi eller en kombination af disse. Data fra Resident Assessment Instrument (RAI) fremskaffet af sundhedsorganisationen er også nyttige i forbindelse med udvælgelse af borgere.

Vores grundlæggende træning på tidspunktet for serviceudbredelse inkluderer uddannelse af administratorer, der indtaster brugerne af tjenesten i kontrolsystemet. Disse administratorer træner derefter det øvrige plejepersonale, der i vid udstrækning er ansvarlige for at genfylde robotten og muligvis også sende meddelelser til klienten ved hjælp af en mobilapplikation.
God implementering kræver en systematisk tilgang og fast lederskab. Arbejdspraksis skal gennemgås og ændres for at få det maksimale udbytte af sundheds-teknologi. Kommunerne kan trække på vore erfaringer af mere end 150 vellykkede serviceinstallationer, og vi er fortsat tilgængelige for at støtte kunden i forskellige faser af implementeringsprocessen.

Formidling af korrekt information til alle berørte parter er altafgørende i forandringsprojekter. Vi samarbejder med kunderne om kommunikation til alle dem der bliver berørt af indføringen; medarbejdere i sundhedsorganisationer, ledelse, borgere, pårørende og andre interessenter, så som politikere, apoteker og læger. Når vi begynder at planlægge udrulningen, vil de blive informeret om hvordan Evondos påvirker deres hverdag, arbejde og resultater. Sundhedspersonale, som skal anvende tjenesten, går i gang med oplæringen, så snart der er lavet en plan for udrulningen.

Som en hjælp til det daglige arbejde findes der et onlinebaseret læringsmiljø med døgnadgang, hvor sundhedspersonalet kan tage korte kurser om robotten og dens funktioner.

En filosofi om løbende forbedring

Evondos blev CE-mærket i 2014. Robotten har udviklet sig markant i årenes løb, og udviklingsarbejdet fortsætter stadig. Det tekniske er blevet forbedret og systemet forenklet. Vores udviklingsarbejde tager udgangspunkt i borgeren.

Fremtiden for Evondos' forsknings- og udviklingsarbejde inkluderer yderligere forbedringer af tjenesten samt af informationsstrømmen og betjeningen ved hjælp af integration med informationssystemer.

Uanset hvad, leverer vi en robust, driftssikker og brugervenlig medicineringsrobot til vores kunder. 

Kundeservice døgnet rundt

Evondos' kundeservice, kan kontaktes via vores hotline på +45 53 89 86 83.
Vores kundeservice tilbyder gode råd og tips til brugen af robotten, og hjælper for eksempel med at registrere plejepersonale i organisationen.