Spring til indhold

Medido medicindispenser

Medido støtter borgere i at indtage deres medicin korrekt

Den automatiske medicin dispenser Medido Clock hjælper borgere i hjemmeplejen og sociale tilbud med at tage deres medicin korrekt, uden at plejepersonalet behøver at være til stede. Medido er især egnet til unge og ældre borgere, som har brug for støtte og påmindelse til at tage deres medicin i eget hjem og i botilbud. Den automatiske dispensering er baseret på dosispakket medicin og med Medido dispenseres 99% af doserne korrekt.

Medido_dispenser-img-1-1000px


Medido gør det enkelt og brugervenligt. Med lys og lyd får borgeren besked, når det er tid til at tage medicin. Medicinen bliver tilgængelig, når borgeren trykker på en lysende knap, men først når den planlagte dosis skal tages.

Medido_dispenser-img-2-1000px


Medicinen dispenseres automatisk. Korrekt dosis og tidspunkt valideres gennem data på dosisposen. Aktiverer borgeren ikke medicinudleveringen, sender Medido en besked til kommunens plejepersonale.

Medido_dispenser-img-3-1000px


Medido kan tilpasses brugerens behov. Dispenseren kan åbne medicinen for brugeren og dermed hjælpe borgere, der har svært ved at åbne dosisposer. Dispenseren kan anvendes i låst eller ulåst tilstand, og sættes på pause fx i forbindelse med ferie.

Brugervenlig medicindispensering

Medido gør det nemt for borgere at huske at tage deres medicin. Borgeren får påmindelser om at tage sin medicin med lyd, lys og en talebesked. Medicinen udleveres øjeblikkeligt til borgeren i en bakke på siden af dispenseren, når der trykkes på den lysende blå knap. Medido kan åbne dosisposen for borgeren, hvilket hjælper borgere der har vanskeligheder med at åbne dosisposer.

Medido er designet som et ur i et enkelt og funktionelt design, der passer ind i indretningen i borgerens hjem. Medido kan sættes op til forskellige brugerbehov. Medido kan anvendes i låst tilstand og dermed begrænses til kun at frigive medicinen på planlagte tidspunkter. Det forhindrer fejl og misbrug. Anvendes Medido ulåst tilstand, har borgeren mulighed for at dispensere medicinen forud, fx hvis borgen skal en tur ud af hjemmet. 

Enkel at implementere 

Med dosispakket medicin og Medido behøver brugeren eller plejepersonalet ikke længere tænke på at dispensere medicinen manuelt. Det sparer hjemmebesøg og tid, og nedsætter antallet af fejl i dispenseringen. Medidos service er velafprøvet og velegnet til anvendelse i stor skala, og er en dokumenteret bæredygtig, økonomisk løsning.

Dispenseren leveres forprogrammeret og klar til brug. Medido er enkel at sætte op hos borgeren; og dispenseren skal blot fyldes hver 14. dag. Tager borgeren ikke sin medicin, sender dispenseren besked til plejeorganisationen, som kan hjælpe borgeren over telefonen eller ved besøg. Sker der ændringer i borgerens behov - eller opstår der udfordringer hos en borger, er Evondos kundesupport klar 24/7 til at hjælpe jer i plejeorganisationen.

Med Medido er der ikke behov for alt lære endnu et It-system. Evondos kundesupport sørger for konfigurationen. I store dele af landet er dispenserne forbundet med apoteket, som leverer data til at aflæse og validere dosisposernes tidsstempel og stregkode. Når personalet har brug for at tilgå dispenseren hos borgeren, fx for at skifte rulle, kan medarbejderen identificere sig med en RFID nøglebrik eller personligt arbejdskort. Medido er certificeret som medicinsk udstyr i klasse I under MDR, med ISO 13485 og ISO 27001 certificeringer, som sikrer kvalitet og informationssikkerhed.

Evondos bistår i både implementeringen og driften. Vores konsulenter er med jer hele vejen.

Udvalgte fordele:
  • Apoteksintegration for korrekt dispensering
  • Rejsemodul / fremadrettet dosering
  • Dispenserer straks efter tryk på knap
  • Vejleder borger med lys, lyd og talt besked
  • Designet som et ur, der passer ind i indretningen i borgerens hjem
  • Kan anvendes låst og ulåst tilstand

Vil du høre mere?

Efterlad en kontaktanmodning ved hjælp af formularen.