Spring til indhold

Effekten af automatiseret medicin dispensering overstiger forventningerne

Effekten af automatiseret medicin dispensering overstiger forventningerne

Den svenske kommune Kramfors har testet Evondos lægemiddelrobotter i et pilotprojekt, og resultatet er positivt. Kommunens evalueringsrapport anbefaler en hurtig overgang fra pilot til fuld udrulning.

"Den minder mig om at tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, så jeg behøver ikke bekymre mig om, at jeg kunne komme til at tage en dobbelt dosis eller glemme at tage en," siger en af kommunens borgere.

Kramfors kommune i Sverige har i flere år arbejdet intensivt med både velfærdsteknologi og digitalisering. Denne tilgang har betydet, at kommunen er kommet godt i gang med at finde nye løsninger og måder at arbejde på i ældreplejen.

bild till dk

Kommunen har gennemført et pilotprojekt med test af i alt 18 Evondos robotter. Og resultaterne har været positive. Ifølge kommunens evaluering har robotterne gjort en reel forskel over hele linjen. Derfor anbefaler evalueringsrapporten en hurtig overgang fra pilot til fuld udrulning. Konklusionen er, at projektet som helhed har været velorganiseret, hvilket igen har ført til en relativ hurtig implementering med særdeles gode resultater, der overstiger de oprindelige målsætninger.

”En forudsætning for de gode resultater var, at projektet kunne tilpasses til både organisationen og organisationens arbejdsmetoder. Digital teknologi har et enormt potentiale for at hjælpe ældre med at blive i eget hjem, føle sig trygge, aktive og sundere. Hvis ældre får den rette støtte, er de i stand til at leve et mere selvstændigt liv, hvor behovet for omsorg er mindre. Digital teknologi kan også bidrage til et rigere socialt liv og dermed bryde den cirkel af ensomhed og isolation, som mange ældre oplever,” fastslår Kramfors Velfærdsforvaltning i deres evalueringsrapport.

”Ved at følge op på, hvordan automatiseret medicin dispensering har fungeret i samspil med de medarbejdere, der har kontakten til borgerne, har vi klare beviser for, hvor meget personalet værdsætter den støtte, de får fra leverandørens supportteam. Det samme gælder den projektstøtte, der indgår som en del af servicen. Det er unikt, at en leverandør hjælper til med at få kommunens implementering til at lykkes! Det har vi været meget glade for,” siger forretningsudvikler i Kramfors Kommune, David Wiklund om samarbejdet med Evondos.

En analyse af pilotprojektet viser, at 80 % af brugerne synes, at løsningen fungerer rigtig godt, mens 20 % synes, den fungerer godt. Analysen viser også, at 93 % føler sig mere selvstændige takket være brugen af den automatiserede medicindispenser i forhold til når medicin gives via fysiske hjemmebesøg.

Analysen viser desuden, at introduktionen af medicinrobotter har haft en positiv indflydelse på medarbejdernes arbejdsmiljø: 42 % mente, at deres arbejdsmiljø var blevet forbedret på grund af introduktionen af automatiseret medicin dispensering mens 58 % sagde, at det var blevet delvist forbedret. 92 % af de adspurgte medarbejdere mente, at robotterne bidrog til den enkelte borgers selvstændighed, mens 8 % svarede, at de havde bidraget delvist.

Robotterne har også haft en betydelig effekt på driften. For eksempel er behovet for personale, der kan administrere lægemidler faldet med ca. 50 % Det gør generelt planlægningen lettere - ikke mindst i forhold til rekruttering af vikarer. Robotterne frigør tid for personalet, der skal planlægge mindre og gennemgå færre efteruddannelsesforløb.

”Sammenfattende er resultatet en del af at fremtidssikre ressourcestyringen i en kommune, som har udfordringer med at rekruttere medarbejdere,” fastslår Kramfors Velfærdsforvaltning i slutrapporten.

Det har også vist sig, at indførelsen af Evondos medicindispensere har forbedret kontinuiteten i borgerens hjemmebesøg. Automatiseret medicin dispensering erstatter flere af borgerens hjemmebesøg, hvilket betyder, at borgere ikke har brug for så mange besøg – og at de ikke ser så mange forskellige medarbejdere.

"En anden effekt af medicinudleveringsrobotterne er, at det nu er muligt at fordele besøgene mere jævnt i løbet af dagen i stedet for de tidspunkter, hvor borgeren skal tage sin medicin," forklarer Kramfors Velfærdsforvaltning i den endelige rapport.

Ifølge rapporten reduceres antallet af årlige hjemmebesøg i Kramfors med 10.183 besøg, antallet af kørte kilometer reduceres med 143.080 km om året, og brændstofforbruget skønnes at blive reduceret med 8.584 liter om året. Den frigjorte tid til medarbejdere skønnes at være 4.242 timer om året. Et imponerende afkast med blot 18 robotter.

Allerede i pilotprojektets første år forventes et positivt økonomisk udbytte – på trods af omkostningerne at opstart af projektet. Den fulde effekt forventes allerede i 2023. Alene i pilotområdet Lugnvik anslås den økonomiske effekt at udgøre et plus på 920.360 SEK om året. Du kan læse hele rapporten på deladigitalt.se

”Det er fantastisk at se, hvordan Kramfors er lykkedes, og hvordan samarbejdet har fungeret. Kramfors og vores projektleder har gjort et utroligt stykke arbejde sammen, og det bliver interessant at se, hvordan udrulningen i hele kommunen forløber,” siger Hanna Bengtis, Regional Sales Manager hos Evondos.

Her nogle kommentarer fra borgere, der bruger medicindispenseringsrobotten:

"Den minder mig om at tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, så jeg behøver ikke bekymre mig om, at jeg kunne komme til at tage en dobbelt dosis eller glemme at tage en."

”Jeg har tidligere haft svært ved at huske at tage min medicin på det rigtige tidspunkt. Det problem løser robotten. Jeg har ikke længere brug for hjemmeplejen til at hjælpe mig med min medicin."

»Jeg skal ikke vente på hjemmeplejen mere. Jeg er glad for, at teknologien er kommet så langt."

Og her nogle kommentarer fra personalet:

"Jeg synes, at den automatiske medicindispenser fungerer fantastisk, nu hvor den er kommet i gang, og brugeren har vænnet sig til det."

"Medarbejderne sætter virkelig pris på det."

"Det betyder en reduceret arbejdsbyrde i tider med spidsbelastning."

"Vi har været i stand til at afkorte vagterne."

»Vi kan afslutte dagen tidligere om aftenen end før; ligesom vi heller ikke skal ud på så mange morgen- eller aftenbesøg."

 

Del artikel