Spring navigation over

Dispenseren hjælper borgere med at tage den rigtige medicin

Evondos-tjenesten sikrer medicinsk behandling af høj kvalitet ved at vejlede borgere, der modtager hjemmepleje, så de altid tager den rigtige medicin i den ordinerede dosis på det rigtige tidspunkt. Tjenesten er baseret på mekanisk uddeling af medicinposer fra et apotek og aflæser tidspunktet for uddeling af medicinen på medicinposens tekstfelt.

Evondos-tjenesten er kompatibel med alle typer medicinposer til mekanisk uddeling.

Dispenseren vejleder borgeren, når der skal tages medicin – både ved hjælp af tale og lydsignaler og ved at vise tekst på enhedens skærm, som er udstyret med indikatorlys. Se video af enheden i funktion.

Hvis borgeren af en eller anden grund ikke tager en dosis, flytter dispenseren den til en medicinbeholder for at sikre, at lægemiddelsikkerheden ikke kompromitteres. Dispenseren underretter sundhedsorganisationen om hændelsen, og der foretages en registrering i systemets log. Det er kun plejepersonale, der har adgang til den aflåste medicinbeholder, med en personlig adgangskode.

Sundhedsorganisationen og plejepersonalet kan monitorere den medicinske behandling i realtid via betjeningssystemet og via fjernadgang i en mobil-app. Det er også muligt at give pårørende adgang til disse informationer.

Som pårørende kan man bekymre sig mindre, når man ved, at bedstemor tager sin medicin korrekt og holder sig frisk. Så kan man fokusere på andet i sikker forvisning om, at hjemmeplejen altid har adgang til information i realtid om, hvordan det går med den medicinske behandling, og at hjemmeplejen bliver underrettet med det samme, hvis bedstemor ikke tager sin medicin.

Hjemmeplejen kan også give de pårørende mulighed for at overvåge bedstemors medicineringshistorik via en app, som også kan bruges til at sende korte beskeder til bedstemor, hvis man vil spørge, hvordan hun har det.

Når bedstemor er ved godt helbred, får hjemmeplejerne en større arbejdsglæde, og de kan forbedre deres arbejdsmetoder inden for mere stabile rammer for levering af sociale ydelser. Ud over at sikre medicinsk behandling af høj kvalitet bidrager vi også til en mere effektiv og human pleje.

Der kommer flere og flere bedsteforældre, og gudskelov for det, men det vil kræve en stadig større del af de offentlige midler at pleje dem, medmindre vi i stor skala indfører teknologi med dokumenteret effektivitet. Tilbagemeldingerne tyder på, at de ældre er klar til at tage teknikken i brug – men hvad med samfundet?

En Evondos-dispenser er en god kollega og assistent, som de ansatte i hjemmeplejen møder en gang hver anden uge, når de skal fylde medicinbeholderen op. Dispenseren udsender også en alarm, hvis bedstemor ikke tager sin medicin og har brug for et kontrolbesøg for at sikre, at hun ikke er faldet eller på anden måde er forhindret i at tage sin medicin.

Evondos-tjenesten mindsker behovet for besøg, hvor der bare skal gives medicin, og dermed arbejdsbelastningen om morgenen og om aftenen, hvor der er mest travlt. Når hjemmeplejen ikke skal fokusere lige så meget på at give borgerne deres medicin, kan arbejdsbelastningen fordeles mere jævnt i løbet af dagen.

Medicindispenseren husker bedstemor på at tage sin medicin ved hjælp af lys- og lydsignaler og talte anvisninger. Bedstemor har det fint, når hun tager den uddelte medicin, men hvis hun glemmer det, giver dispenseren hjemmeplejen besked og flytter den overskydende medicin til en aflåst beholder. På den måde sikrer man korrekt medicinering. Bedstemor behøver ikke at være urolig for, om hun tager den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, så det er ikke så underligt, at hun er glad for sin Evondos-dispenser.

Via tjenesten kan man også sende forskellige meddelelser til borgeren, for eksempel opfordringer til at drikke rigeligt vand på varme sommerdage, spørgsmål om, hvordan borgeren har det, påmindelser fra plejepersonale om kommende behandlingstiltag eller besked om, at hjemmeplejen er forsinket.

Sikker opbevaring af medicin

En Evondos-dispenser er en sikker måde at opbevare medicin på i hjemmet. Det er kun plejepersonale, der har adgang til medicinen, som er pakket i medicinposer med den rigtige dosis, som dispenseren kun uddeler på det rigtige tidspunkt. Der er ikke andre muligheder for at få adgang til medicinen, hvilket eliminerer risikoen for en overdosis eller andet misbrug.

Dispenseren flytter medicin, der ikke er blevet taget som foreskrevet, til en aflåst beholder, som kun kan åbnes af plejepersonalet. Dette udløser også en alarm til plejepersonalet.

Medicindispenseren fører en elektronisk log over alle handlinger, som gemmes i systemet så man har adgang til historikken.

Skabt til professionel brug

Evondos-tjenesten er designet til at opfylde behovene hos modtagere af hjemmepleje, fortrinsvis ældre, og de professionelle sundhedsorganisationer, der tager sig af dem. Medicindispenseren er brugervenlig, i og med at den kun har én stor knap, som man skal trykke på for at få sin medicin. Dispenseren hjælper borgeren med at tage sin medicin ved hjælp af lyd og lys og instruktioner i form af både tale og tekst, der vises på enhedens skærm. Beskeder, der sendes til dispenseren, vises med stor skrift på enhedens store skærm.

Hvis borgeren forsøger at få medicin ud for tidligt, informerer dispenseren om det næste skemalagte uddelingstidspunkt. Det er kun plejepersonalet, der har adgang til den aflåste beholder med medicin, der ikke er blevet taget. Plejepersonalet kan logge ind i medicindispenserens system med et elektronisk ID eller personlige adgangskoder.

Dispenseren har en særlig rejsetilstand, som gør den i stand til at forhåndsuddele medicin til en vis periode, hvor borgeren er ude af hjemmet. Påmindelser om at tage medicinen sendes i så fald via sms til en mobiltelefon.

Tænd/sluk-knappen sidder indvendigt i dispenseren og er kun tilgængelig for plejepersonalet, og dispenseren er desuden udstyret med et batteri, så tjenesten kan fungere i 24 timer i tilfælde af en strømafbrydelse. Selvom dispenseren ikke er i kontakt med betjeningssystemet, når den kører på batteri, bliver alle logdata i forbindelse med batteridrevet uploadet til systemet, når strømmen genoprettes.

Borgere, der har stive led eller ryster på hænderne, kan have svært ved at åbne en medicinpose, og derfor hjælper dispenseren ved at skære posen op, så medicinen kan tages med det samme.

Mere end 10 millioner korrekt uddelte medicindoser viser, at vores tjeneste fungerer efter hensigten.

Fremtidssikret – design med visioner

Medicindispenseren er den første tjeneste, som Evondos har lanceret på markedet. Virksomhedens forsknings- og udviklingsprogram har klare mål om yderligere forbedringer af enheden og dens funktioner i form af en udbygning af både produktet og tjenesten. Målet er en tjeneste, der kan integreres i en større entitet, men som også kan fungere som platform for kunstig intelligens og et netværk af forskellige funktionaliteter.

Evondos gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at gøre det muligt for kunderne at integrere Evondos-tjenestens betjeningssystem i deres egne informationssystemer.