Spring til indhold

Den rette velfærdsteknologi og service til hver enkelt borger

Den rette velfærdsteknologi og service til hver enkelt borger

Mange borgere i hjemmeplejen og sociale tilbud har brug for støtte og hjælp til at tage deres medicin. Nogle har mange udfordringer med at tage deres medicin, andre har få.

Behovene er forskellige og udvikler sig over tid. Kommuner har derfor behov for at kunne vælge mellem flere løsninger for at få fuldt udbytte af potentialet i automatisk medicin dispensering. Med Evondos kan kommuner tilbyde den rette teknologi og service til hver enkelt borger

Glade borgere. Færre hjemmebesøg. Højere medicinsikkerhed

Fælles for Evondos velfærdsteknologi og services er, at de er baseret på dosispakket medicin og dermed giver en meget høj medicinsikkerhed. Løsningerne lever op til europæiske normer for medicindispensering og 99% af medicinen udleveres korrekt. Med automatisk medicin dispensering fra Evondos uddeles medicinen i den korrekte dosis til rette tid, uden at plejepersonale behøver være til stede. Det støtter borgerens selvstændighed og frigør værdifuld tid i kommuners plejeorganisation.

Den rette service til hver enkelt borger

Med Evondos service kan kommuner tilbyde løsninger, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers udfordringer og behov. Nogle har blot brug for en påmindelse, andre har brug for hjælp i form af talte beskeder og et videoopkald fra personalet. Evondos services dækker fra få til mange udfordringer. For kommunerne handler det om, at kompensere i det omfang, det er nødvendigt og at finde den rigtige løsning til den enkelte. Hverken mere – eller mindre. Det giver den bedste hjælp til borgerne - og den bedste økonomi.

En kommune, der bruger flere forskellige løsninger, siger i en artikel fra CareNet: ”Der er jo ingen grund til at sætte den dyreste og mest avancerede medicinrobot ud til en borger, der blot har brug for en påmindelse om at tage sin medicin og derefter selv kan håndtere medicindoseringen. Her kan en mere simpel løsning sættes i spil, hvilket i sidste ende også skaber mere rum for, at borgere med et større behov også får den mest avancerede og dyre løsning.”  

Nemmere at komme i gang, og ændre løsning

Kommuner behøver ikke lægge sig fast på én bestemt løsning, men kan tage udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske begrænsninger og kognitive- og motoriske udfordringer. Sygeplejersken har en nøglerolle i forhold til at screene borger til den rette løsning og nye muligheder viser sig ofte ved at kunne vælge mellem flere teknologier.

Det kan være en fordel at starte med en enklere løsning til borgere med et mindre behov og i mindre skala. Jan Piscaer, som er ansvarlig for Medido i Norden siger: ”Vi anbefaler ofte at starte op med en enkel løsning, da det frigør ressourcer til at få organiseringen i kommunen på plads.”

Der kan også være behov for at ændre en borgers tilbud i en kortere eller længere periode, fx efter et sygehusbesøg, hvor en borger skal indtage mere medicin. På samme måde kan der være behov for mere hjælp hos borger, som er konfus i en kortere periode i forbindelse med blærebetændelse. Her kan kommunen opgradere med fx videoassisterede opkald i den periode, hvor det er påkrævet. Kommuner kan skifte mellem Evondos services efter behov. Det letter administrationen i kommunen.

Fra påmindelse til videosamtale

Evondos services dækker forskellige behov. Medido Clock er en enkel løsning, der især hjælper med påmindelse og udlevering. Evondos Anna er mere avanceret og støtter også borgeren i at indtage sin medicin. Medido Clock er velegnet til borgere med fysiske og få kognitive udfordringer. Det kan være unge og ældre borgere, som har brug for støtte og påmindelse til at kunne indtage medicinen i eget hjem. Er der tale om borgere med flere udfordringer med at tage deres medicin, er Evondos Anna det rigtige valg. Har borgere brug for meget støtte fås Anna også med videofunktion, som giver kommunens medarbejder mulighed for at guide borgeren via et videokald og se borgeren indtage sin medicin. 

Andre udfordringer og begrænsninger i valget af den rette løsning kan også spille ind. Er der lang afstand til borgeren, kan Evondos Anna være det rigtige valg, da kørsel kan undgås, hvis borgen ikke tager sin medicin. Hvis borgeren af en eller anden grund ikke tager en dosis, flytter dispenseren den til en medicinbeholder for at sikre, at lægemiddelsikkerheden ikke kompromitteres.

Professionel medicin dispensering

Medicindispenseringen fra Evondos er professionelle løsninger, der populært sagt kan sidestilles med at få en sygeplejerske på besøg. Vores services sikrer, at det er den rigtige medicin der bliver udleveret, og at det sker på det rette tidspunkt. Evondos services er kendetegnet ved en høj grad af medicinsikkerhed, og vores løsninger er certificeret som medicinsk udstyr i klasse I under MDR, med ISO 13485 og ISO 27001 certificeringer, som sikrer kvalitet og informationssikkerhed.

”Jeg er utrolig glad for, at vi kan hjælpe borgere og kommuner med sikker og automatiseret medicin dispensering til borgere med så mange forskellige behov, siger Jan Piscaer. ”Medicin sikkerheden er altafgørende, men der er jo ingen grund til at skyde gråspurve med kanoner - og med vores services kan man altid op- eller nedgradere.”

Del artikel