Spring til indhold

Driftsmæssige fordele for Siun Sotes hjemmepleje

Driftsmæssige fordele for Siun Sotes hjemmepleje

Takket være Evondos service har Siun Sotes hjemmepleje fået en mere effektiv drift, idet  det er blevet nemmere for hjemmeplejen at dække et større område og for at opfylde befolkningens voksende behov med begrænsede midler.

Her ser vi på, hvordan Evondos service har givet driftsmæssige fordele for Siun Sotes hjemmepleje.

Udfordringen

Efterhånden som befolkningen bliver ældre, skal hjemmeplejen vokse for at imødekomme behovet hos de ældre borgere. Der er derfor behov for mere personale for at imødekomme denne vækst. Dette betyder, at det bliver stadig sværere at tilbyde og udvikle hjemmeplejens service, og omkostningerne til hjemmepleje er steget.

Så hvordan kan der opnås effektivitet inden for hjemmepleje? Kan vi gøre mere med mindre, mens vi stadig giver borgerne et højt serviceniveau og opretholder dette niveau?

 

Løsningen

Det er lige præcis, hvad Evondos-medicindispenseren gør. Vores service sikrer en høj standard inden for farmakoterapi og hjælper hjemmeplejeborgerne med at tage den korrekte medicin i den foreskrevne dosis på det rette tidspunkt.

Dispenseren giver vejledende instruktioner, forhindrer overdosering og låser glemte doser nede for at undgå, at sikkerheden bringes i fare.

Alt dette logges og kan overvåges i administrationssystemet af plejepersonalet. Borgerne får større selvstændighed, sikkerheden øges, og risikoen for menneskelige fejl mindskes.

 

Resultaterne

Udover Siun Sotes erfaringer har flere andre organisationer også rapporteret om væsentlige forbedringer på deres områder. For eksempel har den fælleskommunale Mellersta Österbotten-myndighed for social- og sundhedsydelser, Soite, reduceret antallet af hjemmeplejebesøg. Derudover har den fælleskommunale Karviainen-myndighed for primær sundhed og social velfærd reduceret rejsetider og -omkostninger.

 

Antallet af besøg er faldet

Da det blev muligt for hjemmeplejen at udlevere medicin uden at skulle være fysisk til stede, faldt antallet af besøg med 19,2 %, hvilket svarer til 2246 besøg om måneden.

Dette sparer ikke kun tid, ressourcer og omkostninger for hjemmeplejeorganisationer, men kan i nogle tilfælde frigøre ca. 4242 timer om året, som sygeplejersker kan bruge på andre områder, såsom undersøgelse af trivsel, pleje og meget mere.

 

Morgentravlheden blev lettet

Et almindeligt problem inden for hjemmeplejen er, at der tit er brug for mange besøg i morgentimerne, da borgerne skal have hjælp til deres medicin. Da Evondos-medicindispenseren kan klare dette uden menneskelig indgriben, blev behovet for morgenbesøg reduceret.

I alt faldt den umiddelbare arbejdstid hos borgerne med 22,6 %, hvilket svarer til 110 timer om måneden.

Denne tid kunne geninvesteres i længere besøg hos de borgere, der har brug for det, og udviklingen af hjemmeplejens service.

 

Forværringen af borgernes tilstand blev bremset

Efterhånden som borgerne bliver ældre, kan deres tilstand naturligvis blive forværret, eller de kan udvikle helt nye lidelser. Dette kan resultere i et øget pres på hjemmeplejen, især hvis der er behov for yderligere hjælp til medicinering.

Takket være Evondos-servicen viste resultaterne, at borgernes tilstand ikke blev forværret så hurtigt. En større selvstændighed og aktive morgenrutiner kan have påvirket dette.

Hjemmeplejebesøg hos dem, der ikke bruger Evondos, steg med 35 %, mens de kun steg med 20 % hos dem, der bruger Evondos.

 

Vil du dykke længere ned i statistikken?

Få adgang til hele vores hvidbog, hvor du kan få større indblik og se grafer med sammenligninger og brancheoplysninger, så du kan blive informeret til fremtidige beslutninger.

 

Del artikel