Spring til indhold

Sæt mennesker først i implementeringen

Sæt mennesker først i implementeringen

Sæt mennesker først i implementeringen

Når velfærdsteknologi skal implementeres, er teknologien ofte den mindste udfordring. Derfor anbefaler Evondos danske salgs- og kundeansvarlig, Dorte Fabricius at sætte mennesker først i implementeringen.

Evondos Group har bistået kommuner med automatisk medicinudlevering siden 2014 - og set mange succesfulde implementeringer, men også eksempler på implementeringer, der tager lang tid.

Det, der fylder mest, når kommuner skal i gang med ny velfærdsteknologi, er ikke teknologien, men de forandringer den medfører. De organisatoriske rammer og arbejdsflowet skal på plads. - Forandring i organisationen tager tid, og det er vigtigt, at der sikres ressourcer til indsatsen, siger Dorte Fabricius, som er salgs- og kundeansvarlig i Østdanmark. Dorte samarbejder med kommunens organisation, så den kommer bedst muligt fra start. Ofte starter hun i et eller to områder; men allerede i opstartsfasen er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvordan servicen skal driftes, når den rulles ud i flere områder.

Klar kommunikation

Formålet med at indføre velfærdsteknologi skal være tydelig. Hvorfor gør vi det, hvad vil vi opnå - og hvad betyder det for de involverede? - Kort sagt, What’s in it for me? er det afgørende spørgsmål at kunne besvare over for både medarbejderen og borgeren, understreger Dorte. Klar kommunikation til alle, der berøres af implementeringen, er med til at få de berørte ombord og skabe engagement. Identificer gerne, hvilke personer, der er bliver berørt af implementeringen. Hvornår og på hvilken måde, kan de bedst involveres og informeres. Det kan være en ret bred gruppe med både ledelse, sundhedspersonale, visitationen, læge, apotek og ikke mindst borgere og pårørende.

 

Tre bundlinjer

Dorte Fabricius anbefaler kommunerne ikke at tænke for snævert og kortsigtet, når det kommer til mål og gevinster. - Den økonomiske bundlinje er altid i spil, men fokus på livskvalitet og borgernes selvbestemmelse er mindst lige så vigtige, pointerer hun. Sådan lidt populært sagt, er der ifølge Dorte tre bundlinjer, som skal kommunikeres i processen: Større arbejdsglæde og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, bedre livskvalitet for borgerne og frigørelse af ressourcer for kommunen.

 

- Det er vigtigt at dykke ned i hver bundlinje og se på, hvilken konkret værdi forandringen medfører. Gevinsten kan overraske og være forskelligt fra område til område, da det handler om mennesker. Evondos har samarbejdet med over 600 organisationer, og erfaringerne herfra bruger vi til at hjælpe med at brede viften ud, ligesom vi deler konkrete evalueringsresultater, fortæller Dorte.

Mere tid til omsorg

- Det er vigtigt at få medarbejderne involveret så tidligt som muligt og have opmærksomhed på, at det berører deres fagidentitet. Få en god dialog om, hvilke fordele medarbejderne ser ved, at borgerens medicin bliver automatiseret, både fra deres eget og borgerens perspektiv – og får talt om de eventuelle bekymringer, medarbejderne har tidligt i processen. Det er oplagt at tale om, hvad automatisering betyder for omsorgen? Hvad er omsorgskvaliteten af mange korte besøg, hvor det oftest ikke er det samme personale, der kommer i forhold til mere fleksibilitet i planlægningen, hvor man kan undgå spidsbelastningstidspunkter og tage hensyn til borgernes døgnrytme? Det er vores erfaring, at automatiseringen frigør ressourcer til kerneopgaven, giver mere tid til omsorg og sikkerhed for, at borger får sin medicin til tiden, uddyber Dorte.                                                                            

Borgernes uafhængighed

Den anden, men måske allervigtigste bundlinje, er borgernes uafhængighed. For langt de fleste borgere, som er i langtidsmedicinering, er medicinen en meget vigtig del af hverdagen. Med Automatisk Medicin Dispensering er borgeren ikke afhængig af personalet kommer og udleverer medicinen - de behøver derfor ikke vente på personalet. Det kan give borgeren en oplevelse af større frihed og uafhængighed. Borgere, der selv klarer medicinen, får ofte en positiv oplevelse af at kunne klare mere selv - og tager efterfølgende initiativ til også selv at løse andre opgaver, eventuel med et støttende videoopkald.

Frigørelse af ressourcer

Den tredje bundlinje er frigørelse af medarbejderressourcer. Hvor vi tidligere talte om, at investeringen skulle give effektiviseringer, lægger mange kommuner nu vægt på, at nye løsningerne skal hjælpe med at frigive medarbejderes tid til borgernære opgaver. Med Evondos Services kan jeg byde ind på betydelig reduktion i antal besøg, frigørelse af faglige ressourcer og høj patientsikkerhed.

Store forskelle i kommunernes tilgang til teknologi

Udfordringerne med mangel på arbejdskraft og et stigende antal ældre er de samme i de mange kommuner, vi samarbejder med i Norden og Holland; men måden, kommunerne arbejder på, kan være ret forskellig. Det er ikke kun nationale forskelle. Derfor lægger Dorte vægt på at få teknologi og organisation til at spille sammen på en måde, som passer til den enkelte kommune. Nogle kommuner arbejder med e-distrikter, mens andre implementerer velfærdsteknologien i den eksisterende plejeorganisation.

Endelig har flere kommuner valgt at gå sammen omkring det tekniske setup i et fælles regionalt servicecenter. - Vi kender de forskellige set ups og spiller ind i den organisering kommunen har valgt, siger Dorte.

Start med at implementere i et afgrænset område

Der er mange spørgsmål, som kommunen skal tage stilling, inden den er klar til udrulning i stor skala. Dorte Fabricius anbefaler derfor, at man starter med at implementere i et afgrænset område. En afgrænset implementering bruges til at tage stilling til forskellige spørgsmål som fx Hvordan udvælges borgerne? Hvem tager alarmopkaldet? Hvem sætter robotter op hos borgeren? Og hvordan forankres det hele organisatorisk? Grunden til at vi anbefaler at starte med at implementere i et afgrænset område er ikke teknologien, den virker. Derfor sætter vi mennesker og organisation først i implementeringen, fordi klar kommunikation og organisatorisk forståelse er afgørende for at skabe ejerskab, arbejdsglæde og motivation i forhold til indførelse af ny velfærdsteknologi, slutter Dorte Fabricius fra Evondos.

#Evondos #Medido #Digitalisering#kommunikation #implementering#HealthTech #StøtterDinSelvstændighed #Arbejdsglæde #Implementering

 

 

 

 

 

 

 

 

g

Del artikel