Spring til indhold

Næsten hver anden dansker mener, at teknologi kan udsætte ældres plejebehov

Næsten hver anden dansker mener, at teknologi kan udsætte ældres plejebehov

Tæt på halvdelen af den danske befolkning tror, at ny teknologi kan udsætte behovet for hjælp i alderdommen, og lidt mere end hver fjerde mener, at plejesektoren bliver bedre med ny teknologi. Det fremgår af en ny, stor nordisk spørgeundersøgelse.

Hele 63 % af danskerne svarer, at de er helt eller delvis enige i, at der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for plejesektoren i de kommende år. Det viser en ny spørgeundersøgelse foretaget af analysebureauet Norstat blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning for medicinrobotvirksomheden Evondos. Norstat har lavet undersøgelsen i både Danmark, Norge og Sverige.

Flere er positive overfor teknologi i ældreplejen

Hvis danskerne før har været afvisende over for brugen af ny teknologi som aflastning for den personlige pleje, så tyder undersøgelsen på, at denne holdning er ved at skifte. 44 % mener nemlig, at ny teknologi kan udsætte de ældres behov for pleje i hverdagen.

Blandt dem, der mærker det positive stemningsskifte i forhold til velfærdsteknologien, er det finske firma Evondos, der leverer medicinrobotter til blandt andet den kommunale hjemmepleje. Medicinrobotterne sørger for, at kronisk syge og ældre får den ordinerede medicin og dosis på det rette tidspunkt.

"Vi oplever, at både plejepersonale og borgerne tager godt i mod teknologien. Plejepersonalet, fordi de får en kvalificeret aflastning i en meget travl hverdag. Og borgerne, fordi de får en følelse af at være mere selvhjulpne", siger direktør Lars Thorsgaard for Evondos i Danmark.

Ny teknologi kan ikke løse opgaven alene

Undersøgelsen peger også på, at danskerne ikke regner med, at ny teknologi er svaret på hele den forventede, fremtidige personalemangel. På spørgmålet om, hvorvidt problemet med mangel på personale i sundheds- og plejesektoren kan løses delvist med ny teknologi, svarer 37 %, at de er enige eller delvist enige, mens næsten lige så mange, nemlig 36 % er uenige eller delvis uenige. 20 % svarer hverken eller og 7 % ved ikke.

Borgere med erfaring fra velfærdsteknologi er sandsynligvis mere positive

I undersøgelsen bliver danskerne også spurgt til, hvilken indvirkning ny teknologi får på servicen i sundheds- og plejesektoren. 21 % tror, det bliver lidt bedre, mens 5 % svarer meget bedre. 23 % svarer lidt værre og 11 % meget værre. 30 % tror, det bliver lige så godt/dårligt som i dag.

En undersøgelse fra norske Helsedirektoratet tyder imidlertid på, at borgere med direkte erfaring med velfærdsteknologi måske er mere positive end befolkningen generelt. I hvert tilfælde når det handler om automatiseret medicindoseringshjælp.

Her oplevede hele 89 % af brugerne en række positive effekter som blandt andet øget følelse af egenmestring, øget aktivitet og indhold i hverdagen og øget værdighed.

Del artikel