Spring til indhold

Vi samarbejder med kommunerne om det, der virker

Vi samarbejder med kommunerne om det, der virker

Gitte Tofte fra Evondos danske team er ansvarlig for samarbejdet med kommunerne i Vestdanmark - og hun har derfor god føling med, hvad der optager kommunerne.

"Jeg taler meget med kommunerne om, hvordan de opretholder serviceniveauet med både flere ældre danskere og mangel på personale. Det er udfordrende; og derfor er kommunerne optaget af, hvordan de kan arbejde smartere. Interessen for velfærdsteknologi, som kan frigøre ressourcer, er stor, det gælder også for automatiseret medicin dispensering, som vi i Evondos er specialister i."

For kommunerne er det vigtigt, at de nye løsninger er velafprøvede, og at de virker. Gitte formidler erfaringer og viden, som kan gøre beslutningsprocessen og implementeringen både effektiv og positiv for de involverede.

”Herovre vestpå, hvor jeg har min gang, er der mange kommuner, som ikke ønsker at være first movers. De vil have noget, de ved virker. Derfor er det vigtigt, at vi i Evondos Group har mere end 80 mio. udleverede doser med i bagagen”, siger Gitte med et skævt smil. Teknologien er ikke ny. Den virker. Så det, hun sætter fokus på, er ikke teknologien, men at få skabt forståelse og viden om den nye måde at arbejde på.

Patientsikkerhed er nummer ét

De fleste kommuner lægger stor vægt på den forbedrede patientsikkerhed, man opnår, når det er en maskine, der pakker medicinen. Gitte sætter det i perspektiv ved at henvise til en rapport fra Muusmann udarbejdet for KL og Danske Regioner, som viser, at maskinerne i gennemsnit laver 2,0 fejl pr. 1 mio. dosispakninger. Hvis pakningen foregår manuelt, ligger fejlprocenten på mellem 1,8 og 4,0 pr. 100 poser.

Frigørelse af ressourcer spiller også en rolle

Alene det at overgå til dosispakket medicin frigør tid, og det er primært fra sygeplejersker og SOSU-assistenter, samtidig med at det forbedrer arbejdsmiljøet.

Ofte ligger der en politisk beslutning bag, hvor det er besluttet, at dosispakket medicin er førstevalget, når en borger skal have hjælp til at dosere sin medicin. Det er første skridt for kommunerne.

Næste skridt er at se på automatisering af udleveringen af medicinen. For her er der også meget tid at frigøre. ”Vi godt i gang i flere danske kommuner, og her ligner resultaterne det, vi kender fra resten af Norden.”, siger Gitte. Det er meget normalt, at en borger, som skal have hjælp til at tage sin medicin, får 3 besøg om dagen. For kommunen kan det godt løbe op i mere end en halv time inkl. transport og tid i hjemmet pr. borger pr. dag. Ved at erstatte besøgene med en automatiseret service, kan man hos 10 borgere frigøre, hvad der svarer til ét helt årsværk.

En klar plan, som også er fleksibel

Kommunerne ønsker to ting, som trækker lidt i hver sin retning. På den ene side en klar plan; på den anden side fleksibilitet. Her kommer det gode samarbejde til sin ret. Evondos kommer ikke med en kasse, som en dansk kommune skal passe ind i.

”Vi er et dansk team, som kender kommunerne rigtig godt, og samarbejder ud fra de behov, der er i den enkelte kommune. Vi kender de gængse udfordringerne - og vi ved hvad der virker”, forklarer Gitte.

Gitte byder ind med den erfaring, hun kan trække på fra de 600 kommuner Evondos Group samarbejder med inden for ældre- og social- og sundhedsområdet i Finland, Norge, Sverige, Island, Danmark og Holland. Hun ser det som sin fornemmeste opgave at lægge en plan sammen med det hold, som skal drive projektet i kommunen. Evondos tager udgangspunkt i kommunens tilgang til implementeringen, kommer med en struktur for aktiviteter og møder, og indhold og dokumenter til de involverede, både borgeren, lægerne, sygeplejerskerne, medarbejderne og de pårørende.

”Vi kommer med data, så kommunen kan danne sig et præcist billede af, hvad man kan forvente af resultater. Sammen lægger vi en planfor, hvad skal der ske hvor og hvornår”, sådan beskriver Gitte samarbejdsformen. Gitte foreslår aldrig at rulle ud i hele kommune på én gang. Først skal arbejdsgange og rutiner tilpasses. Det opnås bedst ved at starte i et mindre område. Når rutinerne er på plads, kan løsningerne skaleres til resten af kommunen. ”Når vi er i daglig drift, fortsætter vi med at holde fokus på, at det hele virker, tjekker statistikker - og følger udviklingen. Er der for eksempel behov for mere træning? Vi kan læse rigtigt meget ud af tallene, fortsætter Gitte. Med vores palette af teknologier - Medido Clock, Anna og Anna med Video, kan kommunen tilbyde den bedst egnede teknologi til borgernes behov, og får en borger et andet behov, er det naturligvis også muligt at skifte mellem de forskellige teknologier.

Hvordan kommer kommunen i gang?

Et almindeligt spørgsmål er: Hvad koster det så? For Gitte er spørgsmålet snarere, hvad kommunen egentlig gør, når den ikke har medarbejderne til at udføre opgaven? Hvad koster det ikke at komme i gang?

Ifølge Gitte er det vigtigste en tro på, at det også kan lade sig gøre i ens egen kommune ligesom i andre kommuner - og at være fleksibel i implementeringen.

”Det er ikke økonomien, der skal afgøre beslutningen. Teknologien lejes og tjener sig meget hurtigt hjem. Men det er vigtigt at afsætte tid til en projektleder - og at denne får ledelsesmæssig opbakning. Men start med at give mig et ring, så kommer jeg gerne forbi og ser på muligheder for jeres kommune”, slutter Gitte.

Del artikel